Over ons

Hoe leren wij onze kinderen liefde te hebben voor hun geloof? Hoe leren we ze te houden van hun medemens? Hoe onderwijzen we barmhartigheid? De profeet Mohammed v.z.m.h., de beste opvoeder allertijden, leert ons gedrag te corrigeren met vriendelijkheid en wijsheid zonder iemands gevoelens te kwetsen. Maar hoe bereiken we onze kinderen nu in deze tijd waarbij social media, smartphones en digitalisering de overhand nemen en het gedag van onze kinderen negatief kan beïnvloeden? Dat doen we samen op een positieve manier! Niet door iets af te nemen maar door een verantwoord positief alternatief te bieden.

Dit is onze levensmissie. Stichting Hiba & Habib is ontstaan uit liefde voor de kinderen van onze ummah. We focussen ons op het ontwikkelen van producten, blogs en downloads die geschikt zijn om samen met het hele gezin van te genieten. We hebben als doel om binnen de islamitische normen en waarden een leuk en leerzaam alternatief aan peuters, kleuters en tieners te bieden. Alle opbrengsten worden gebruikt om nieuwe producten of goede doelenprojecten te financieren. Stichting Hiba & Habib is niet op winst uit; wij willen enkel zoveel mogelijk gezinnen bereiken om het goede te verspreiden.

Onze Missie

Binnen stichting Hiba & Habib focussen wij ons op 4 pijlers en proberen wij op elk van deze onderdelen een bijdrage te leveren door middel van onze producten, diensten en activiteiten. Lees hieronder meer over onze 4 pijlers en welke doelstellingen wij binnen elke categorie nastreven.

Het kind

  • Een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van zelfvertrouwen, zelfbeeld en eigen identiteit bij moslimkinderen in Nederland.
  • Ruimte creëren voor trots m.b.t eigen identiteit, afkomst en religieuze overtuiging.
  • Alternatieven bieden met betrekking tot recreatie, educatie en ontwikkelen die bijdragen aan een positieve associatie met islam en goed gedrag stimuleren.

Het gezin

  • Moslim gezinnen een platform bieden waar zij terecht kunnen voor informatie en hulpmiddelen bij het opvoeden van kinderen in de westerse samenleving, binnen de kaders van Islam.
  • Naast de praktische basis in ons geloof ook aandacht besteden aan de spirituele grondbeginselen van ons geloof, door kennis te delen over gedrag, karakter en saamhorigheid (binnen en buiten onze eigen gemeenschap) om zo liefde voor de islam te ontwikkelen.

De samenleving

  • Bruggen slaan met als doel een inclusieve samenleving, waarbij elk kind dezelfde kansen krijgt en zijn volledige potentieel mag ontwikkelen.
  • Islam niet langer profileren als een beperking maar als verrijking van onze lifestyle en dat dit ook volledig past binnen het leven in de westerse maatschappij.

Give back

  • Teruggeven aan de samenleving vanuit onze islamitische basiswaarden (zakaat en sadaqa), door goede doelen en initiatieven te steunen binnen en buiten Nederland.
  • Het faciliteren van activiteiten die erop gericht zijn moslim ouders en gezinnen te stimuleren, zich in te zetten en terug te geven aan de samenleving.

Visie

workshops en recreatie middelen ontwikkelen waarbij moslimkinderen kunnen werken aan zelfverzekerdheid, zelfsturing en identiteitsontwikkeling. Opzetten van een familieclub, waarbij ouders tools, informatie en activiteiten aangeboden krijgen om de juiste basis te leggen voor de ontwikkeling van hun kinderen. Samenwerkingen aangaan met bedrijven, instellingen en overheid die een gedeelde interesse hebben in het faciliteren van de ontwikkeling van moslimjongeren in Nederland. Een netwerk opbouwen waarbij er vanuit de moslim gemeenschap collectief goede doelen en initiatieven worden opgezet om bij te dragen aan een vreedzame samenleving.