Stichting Hiba & Habib heeft de ANBI status!

RSIN: 8571 79 950

Bestuursleden:

Yasmine Tegouana – Voorzitter
Asmaa Darkaoui – Secretaris
Asma Khouja – Penningmeester
Loraine Schaepkens – Algemeen bestuurslid